Ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών

Ιωάννης Καμπούρης

Του Ιωάννη Γκιτσάκη 

Το έχω προτείνει σε σχετικό άρθρο μου στις αρχές του 2020. Πράγματι, η χώρα μας θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το τουριστικό brand name που διαθέτει, προκειμένου να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης.

Όπως λοιπόν η Αγγλία αποτελεί διεθνή κόμβο οικονομικών σπουδών, με τεράστια οφέλη για την οικονομία της, έτσι και η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο τουριστικών σπουδών, με αντίστοιχα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να προσελκύσει αλλοδαπούς σπουδαστές από όλο τον κόσμο. Με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, τα οποία δεν θα αφορούν μόνο τα λεγόμενα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά θα επεκτείνονται και στις εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις, με γνωστικά αντικείμενα όπως η οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων τουριστικών projects, η διαχείριση (project management) και χρηματοδότηση (project finance) τουριστικών έργων, η ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων (business development), η διαχείριση τουριστικών ακινήτων, το τουριστικό μάρκετινγκ, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις κ.ά.

Με προγράμματα, δηλαδή, τα οποία θα απευθύνονται και σε ανώτερα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, που θα εκπαιδεύονται σε αντίστοιχα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα, επιδιώκοντας να στελεχώσουν ανώτερες και υψηλά αμειβόμενες διευθυντικές θέσεις σε παγκόσμιους τουριστικούς ή επενδυτικούς κολοσσούς. 

Η δημιουργία ενός τέτοιου Διεθνούς Πανεπιστημίου θα μπορούσε να μετατρέψει σταδιακά την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο τουριστικής εκπαίδευσης, ανοίγοντας στη χώρα μας το δρόμο προς την “αγορά” της ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και δημιουργώντας ένα νέο εθνικό brand, το οποίο θα ταυτίζει την Ελλάδα με την τουριστική εκπαίδευση και θα την καθιστά ηγέτιδα δύναμη στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως ιδανικότερη έδρα για την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών, θεωρώ τη Ρόδο (και την Κρήτη), λόγω brand name, μεγέθους, υποδομών, ευκολίας πρόσβασης, αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων κ.ά. 

Ας μιλήσουμε.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και τη συνεισφορά σας στην επιτυχία μας.Ελάτε μαζί με τον Ιωάννη Καμπούρη σε αυτήν τη σημαντική στιγμή!

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευχαριστούμε και πάλι για τη στήριξή σας.

Share This